Om Tveit Skisenter

Tveit Skisenter ble offisiellt åpnet 6 Januar 1986. Før dette var skisenteret eller ”Slalombakken” en bakke som var ryddet av elever og lærere ved Ve Skole.
Arbeidet med ryddingen startet tidlig på 70 Tallet under regi av lærer Sven Johannesen. Bakken ble utstyrt med flomlys som automatisk gikk på når det ble mørkt. Bakken ble flittig brukt av barn og unge som var tilknyttet Ve Skole.

Svenn Johannesen og Rektor Øyvind Harket ønsket å dra dette videre. Det ble inngått samarbeide med Tveit Idrettslag å en gruppe ble nedsatt for å jobbe med å få på plass tekniske anlegg og bygninger for å kunne drive en kommersiell slalombakke som ville bli et stort løft for barn og unge i regionen.

Avtaler ble gjordt, finansiering ble ordnet å snart startet arbeidet med å bygge ut bakken. Mange lokale entreprenører og firma stillte opp å ting ble bygget. Skitrekk, snøkanon, varmestue, billettbu, elektriske anlegg, røranlegg, etc,etc.

Så i Januar 1986 kunne ordfører Paul Otto Johnsen åpne anlegget for almennheten.

1986 og 1987 ble en suksess for anlegget. Store omsetningstall og stabil drift. Men så i 1988 skjedde det at vinteren plutselig uteble. Dette ble en trend gjennom hele 90 tallet. Kommunen ønsket seg ut av anlegget å innfridde sine forpliktelser mht finansieringen. I 1997 overtok Tveit idrettslag ansvaret og driften av anlegget. Det ble mange vintre med mager drift. Alt fra 0 dager til 20 dager. Widar Nyhus stod nærmest alene å jobbet med snøproduksjon og tekniske anlegg, å man kan bare tenke seg hvor tungt det må ha vært å se at mange dager og netters arbeid bare regnet bort.

I 2000 kom vi til et vendepunkt. Det kom forespørsel fra andre aktører om å overta bakken, men vi mistenkte at agenda var alt annet enn å drive den videre. Vi bestemte oss derfor for å satse litt. Vi gikk gjennom økonomien som var forholdsvis skrøpelig. Gikk gjennom anlegget å fikk begge snøkanonene til å fungere. Denne vinteren fikk vi ganske greit med kulde så da fikk vi på plass litt penger. En tredje snøkanon ble kjøpt inn, noe som hjalp betraktelig mht snøproduksjon. Vi fikk etablert drift i alt fra 10-30 dager helt frem til 2006. Da fikk vi en kanonsesong med 70 driftsdager å godt overskudd. Vi kjøpte da inn 4 Snøkanoner til samt en ny stor tråkkemaskin med fres. Dette hjalp oss til å få en mer effektiv drift av bakken. 2007/2008 samt 2008/2009 var sånn passe sesonger med 15-20 driftsdager. Før 2009/2010 oppgraderte vi rørsystemet til snøproduksjonen samt kjøpte inn 3 kanoner til. Dette gav oss det beste utgangspunktet for sesongen 2009/2010. Når også værgudene var på vår side så fikk vi nå nok en sesong som nok kan beskrives som en rekordsesong. Vi hadde 80 driftsdager på snø samt at vi har hatt 10 driftsdager med sykling.

Vi har sett en utvikling mot at vi får bedre vintre sett med våre øyne. Det i kombinansjon med at vi nå har et snøanlegg som er kraftig nok til å dekke hele bakken på kort tid gjør oss optimistiske med tanke på fremtiden. Vi vil fortsette å kjøre overskuddet tilbake til utvikling av anlegget. Det som står for tur er utvidelse av elektrisk anlegg, utvidelse av heiskapasitet,oppgradering av bygninger, samt få etablert et skikkelig billettsystem. Anlegget drives 100% av Tveit Idrettslag, å alt arbeid er dugnadsbasert.